6 KASIM / SALON C

Uluslararası 10. Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi
08:00 - 08:30 Açılış
Gülşen Hasçelik
08:30 - 09:00 KONFERANS
Hastalıkta ve Sağlıkta Daima Birlikte: Bakteri-Virüs İlişkileri
Oturum Başkanı: Ferda Tunçkanat
Hastalıkta ve sağlıkta daima birlikte: Bakteri-virüs ilişkileri
Dürdal Us
09:00 - 10:30 Panel: Sendromik Yaklaşımda Moleküler Mikrobiyolojik Tanı
Oturum Başkanları: Güner Söyletir, Meral Gültekin
  Enfeksiyonların Yönetiminde Moleküler Mikrobiyolojik Yöntemlerin Yeri
Yaşar Bayındır
  Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarının Rolü ve Hızlı Yöntemler
Barış Otlu
  Tanıda Yaşanan Sorunlara Çözümler: Viroloji ve immünoloji laboratuvarı elele
Meral Gültekin
10:30 - 11:00
KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 PANEL
Moleküler Mikrobiyolojide Ufuk Açan Konular
Oturum Başkanları: Tanıl Kocagöz, Alper Ergin
Hızlı Tanıda Biyosensörler ve Biyobelirteçler
Tanıl Kocagöz
Crispr-Cas Sistemi: Bakteriyel İmmüniteden Sentetik Biyolojiye
Alpaslan Alp
Enfeksiyon Hastalıklarının ‘Epigenetik Skarları’: Tekrarlayan Enfeksiyonlardaki Rolü
Doruk Engin
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:15 UYDU SEMPOZYUM - ATQ
Oturum Başkanı: Çiğdem Kayacan
Cutting Edge Workflows and Clinical Outcomes in Integrated Molecular Diagnostics
John Buckels
14:15 - 15:30 İNTERAKTİF OTURUM
Moleküler Tiplendirmede Yıldızlararası Seyahat
Oturum Başkanları: Özgen Eser, Rıza Durmaz
Dünden bugüne moleküler tiplendirme yöntemleri
Rıza Durmaz
Moleküler epidemiyolojide Rep-PCR ve PFGE yöntemleri
İştar Dolapçı
Moleküler epidemiyolojide MLVA ve MLST yöntemleri
Tuba Dal
15:15 - 15:30
KAHVE ARASI
15:30 - 16:45 PANEL
Genom Çağında Mikrobiyoloji
Oturum Başkanları: M. Ali Öktem, Z. Ceren Karahan
Mikrobiyal Genomiks ve Metagenomiks
Aycan Gündoğdu
Yeni Nesil Dizileme Teknolojileri ve Veri Üretimi
Mert Ahmet Kuşkucu
Yeni Nesil Dizileme Verisinin Biyoinformatik Analizi ve Anlamlandırılması
Özkan Ufuk Nalbantoğlu
16:45 - 17:45 Sözlü Sunumlar ve Kapanış
Oturum Başkanları: Yakut Akyön Yılmaz, Sebahat Aksaray
17:45 - 18:00 10. Uluslararası Katılımlı Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi Kapanış Töreni
Copyright @ 2018 Türk Mikrobiyoloji Kongresi. LookUs & Online Makale