KURULLAR

KONGRE DÜZENLEME KURULU
 
Kongre Başkanı
Z. Çiğdem KAYACAN
 
Kongre Sekreteri
Ramazan ULUHAN
 
Kongre Saymanı
Selçuk KILIÇ
 
Üyeler
Sebahat AKSARAY
Istar DOLAPÇI
Selda ERENSOY
Alper ERGIN
Özgen ESER
Gülsen HASÇELIK
Zeynep Ceren KARAHAN
Metin KORKMAZ
Ülgen Zeki OK
Barış OTLU
Mehmet Ali ÖKTEM
Yusuf ÖZBEL
Ahmet ÖZBILGIN
Aydan ÖZKÜTÜK
Ertan ÖZYURT
Mustafa ÖZYURT
Ahmet PINAR
A. Arzu SAYINER
Alper TEKELI
Ekrem YASAR
 
TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ YÖNETİM KURULU
 
Başkan
Z. Çiğdem KAYACAN
 
Genel Sekreter
A. Arzu SAYINER
 
Sayman
Selçuk KILIÇ
 
Üyeler
Sebahat AKSARAY
Mustafa ÖZYURT
İ. Mehmet Ali ÖKTEM
Barış OTLU
Copyright @ 2018 Türk Mikrobiyoloji Kongresi. LookUs & Online Makale