BİLİMSEL PROGRAM

15:00 - 15:30 Açılış Töreni  
15:30 - 16:30 KONFERANS  
  İmmünolojinin sıradışı tarihi
Oturum Başkanı: Çiğdem Kayacan
Erkan Yılmaz
 
16:30 - 17:00 KAHVE MOLASI
17:00 - 18:00 KONFERANS
  Pandemilerin Pandemisi: HIV/AIDS Pandemisinin Tarihçesi
Oturum Başkanı: Berrin Esen
Gülden Çelik
08:00 - 09:00 UZMANIYLA TARTIŞALIM
  Laboratuvar ve Kalite Yönetimi
Aydan Özkütük, Yüce Ayhan
09:00 - 10:30 PANEL
  Mikrobiyoloji Nereye Koşuyor?
Oturum Başkanı: Barış Otlu
Deep Learning-Based Imaging of Microbiological Samples
Aydoğan Özcan
Stopping Outbreaks Becoming Epidemics
Joshua Quick
10:30 - 11:00 KAHVE MOLASI
11:00 - 11:30 FEMS
Oturum Başkanı: Arzu Sayıner
Bauke Oudega, Vaso Taleski
11:30 - 12:30 PANEL
Antimikrobiyal Direncin Önlenmesi Çalışmaları
(Hasta ve Sağlık Çalışanı Platformu ve TMC işbirliği ile)
Oturum Başkanı: Çiğdem Kayacan
Global Perspectives on Antimicrobial Resistance
Patrick Murray
Klinik Yaklaşımda Antimikrobiyal Direnç
Serhat Ünal
Antimikrobiyal Direnç Eylem Planında Son Durum
Selçuk Kılıç
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:15 UYDU SEMPOZYUM (ROCHE)
14:15 - 14:45 Sözlü Sunum
Oturum Başkanı: Ayşın Zeytinoğlu
14:45 - 15:15 KAHVE MOLASI
15:15 - 16:15 UYDU SEMPOZYUM (EUROIMMUN)
  Anti Nükleer Antikorlar: Tanı, Terminoloji ve Raporlamada Standardizasyon
Oturum Başkanı: Burçin Şener
Meral Karaman
Fatoş Önen
16:15 - 18:30 YUVARLAK MASA OTURUMU
Mikrobiyolojide İnovasyon
Oturum Başkanı: Tanıl Kocagöz
Yenilikçi Mikrobiyolojik Ürünlere Neden Gereksinme Duyuyoruz?
Tanıl Kocagöz
Yenilikçi Ürünler İçin Fikri Hakların Korunması
Bülent Bozdoğan
Yenilikçi Ürünlerin Yaşama Geçirilmesinde Bürokratik Ve Diğer Engeller
Kaya Köksalan
Yenilikçi Mikrobiyolojik Tanı Araçlarının Tanıtımı Ve Kullanıma Geçişte Karşılaşılan Sorunlar
Mithat Bozdayı
18:00 - 20:00 MİKROBİYATA ÇALIŞTAYI
Çalıştay Başkanları: Çiğdem Kayacan, Berrin Esen
Türkiyedeki Durum
Barış Otlu
08:00 - 09:00 UZMANIYLA TARTIŞALIM
  Viral Enfeksiyonlarda Laboratuvar Yönetimi
Arzu Sayıner, Dilek Çolak
09:00 - 10:30 PANEL
HIV
Oturum Başkanı: Gülden Çelik
Bölgemizde ve ülkemizde HIV enfeksiyonu epidemiyolojisi: Hedefe ne kadar yakınız?
Deniz Gökengin
Yeni HIV rehberi
Tülin Demir
10:30 - 11:00 KAHVE MOLASI
11:00 - 12:30 PANEL
Yeni Antivirallerin Enfeksiyon Yönetimine Katkısı
Oturum Başkanı: Selda Erensoy
Antiretroviral Tedavide Ve Temas Öncesi Profilakside Güncel Durum
Deniz Gökengin
HCV Tedavisinde Güncel Durum
Ulus Akarca
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:45 TMC MİKOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU
  Kandida Türlerinde Güncel Durum
Oturum Başkanı: Mine Doluca Dereli
Çok İlaca Dirençli Kandida Türleri
Mine Doluca Dereli
Kandida Enfeksiyonlarında Güncel Tanı Ve Duyarlılık Testleri
Nilgün Çerikçioğlu
Ülkemizde Kandida Suşlarında İn Vitro Antifungal Direnç: Çok Merkezli Çalışma Sonuçları
Sevtap Arıkan
14:45 - 15:15 KAHVE MOLASI
15:15 - 17:00 PANEL
  Farmasötik ve Çevre Mikrobiyolojisi
Oturum Başkanları: Ali Osman Kılıç, M. Ali Öktem
Farmasötik Mikrobiyolojinin Biyoteknolojik Yönü: Farmasötik Biyoteknoloji
Elif Esin Hameş
Metagenomik ve Çevresel Mikrobiyoloji: Kavramsal Çerçeveler, Araçlar ve Yöntemler
Ataç Uzel
Sekonder Metabolit Keşfinde Genom Analizi ve Ekstrem Habitatlar: Karakum Çölü Örneği
Nevzat Şahin
17:00 - 18:30 Sözlü Sunum
Oturum Başkanı: Derya Aydın, Süheyla Sürücüoğlu
08:00 - 09:00 UZMANIYLA TARTIŞALIM
  Tüberküloz Dışı Mikobakterilerde Tanısal Sorunlar
Mustafa Özyurt, Can Biçmen
09:00 - 09:30 MİKOBAKTERİ ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU
Oturum Başkanı: Gönül Aslan
  Tüberkülozda Hızlı ve Yeni Tanı Yöntemleri
Işın Akyar
09:30 - 10:30 MİKOBAKTERİ ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU
Oturum Başkanı: Nuri Özkütük
  Tüberkülozda Direnç Sorunu
Şeref Özkara, Cengiz Çavuşoğlu
10:30 - 11:00 KAHVE MOLASI
11:00 - 12:30 TMC MİKOBAKTERİ ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU
Oturum Başkanları: Aydan Özkütük, Ahmet Aslantürk
  Türkiye'de Tüberküloz Eliminasyon Stratejileri: Tüberküloz Saha Timleri
Erhan Kabasakal
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:45 TMC MİKOBAKTERİ ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU
  Türkiye'de Tüberküloz Laboratuvarlarında Standardizasyon Çalışmaları
Oturum Başkanı: Nuran Esen
Eğitim
Ahmet Aslantürk
Sürveyans
Nilay Uçarman
Yeterlilik testleri
Hülya Şimşek
14:45 - 15:15 KAHVE MOLASI
15:15 - 16:15 TMC ANAEROP ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU
Oturum Başkanı: Güven Külekçi
  Anaeroplara İlgi Artmakta, Bilgi Değişmekte
Güven Külekçi
Türkiye'den Avrupa Projesi: Patojen Prevotella Türlerinde Antibiyotik Direnci
Nurver Ülger
Ağız Mikrobiyomu Metagenomik Yaklaşımla Tanımlama
Nursen Topcuoğlu
16:15 - 17:00 Sözlü Sunum
Oturum Başkanı: Nezahat Gürler
17:00 - 18:30 Sözlü Sunum
Oturum Başkanı: Nuran Esen, Banu Bayraktar
08:00 - 09:00 UZMANIYLA TARTIŞALIM
  Verimlilik analizi
Efe Serkan Boz, Sebahat Aksaray
09:00 - 10:30 PANEL
  Mikrobiyota
Oturum Başkanları: Yurdanur Akgün, Zayre Erturan
Doğumdan Ölüme Mikrobiyota
Çağrı Ener Dinleyici
Assessing the Human Gut Microbime: Scientific Fundamentals, Hopes and Threats
Ingmar Zude
10:30 - 11:00 KAHVE MOLASI
11:00 - 11:45 PANEL
 
Mikrobiyolojik Tanıda Sendromik Yaklaşım
Oturum Başkanı: Selçuk Kılıç
Halk Sağlığında
Selçuk Kılıç
Enfeksiyon Hastalıklarının Yönetiminde
Elif Doyuk Kartal
Klinik Etkinlik ve Zaman Analizleri
Eda Kadayıfçı
11:45 - 12:30 PANEL
 
Parazitler ve Mikrobiyota (Parasites and Microbiota)
Oturum Başkanı: Ahmet Özbilgin
Associations Between Intestinal Parasites and Gut Microbiota Signatures
Rune Stensvold
Mikrobiyotayı Anlarken Parazitlerin ve Aykırı Beslenmenin Önemi
Nevin Turgay
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:00 KLİMUD - HİDER ORTAK OTURUMU
  Tanı ve Tedavi Yönetişimi
Oturum Başkanları: Halis Akalın, Burçin Şener
Mikrobiyolojik Tanı Yönetişimi (Diagnostic Stewardship)
Burçin Şener
Antimikrobiyal Yönetimi ve Hastane Enfeksiyonları
Halis Akalın
15:00 - 15:30 KAHVE MOLASI
15:30 - 17:00 PANEL
  Gıda Mikrobiyolojisi Oturumu 2
Oturum Başkanları: Gürhan Çiftçioğlu, Franz Allerberger
Bruselloz
Vaso Taleski
Trends in Foodborne Zoonoses : Austria versus Europea
Franz Allerberger
Fermented Food Products From Balkan Peninsula, A Rich Source Of Bacteriocinogenic And Probiotic Lactic Acid Bacteria
Svetoslav Todorov
17:00 - 18:00 Sözlü Sunum
Oturum Başkanı: Elif Aktaş
18:00 - 18:45 SEÇİMLİ GENEL KURUL
08:00 - 09:00 UZMANIYLA TARTIŞALIM
 
Laboratuvara Yeni Bir Test Nasıl Oturtulur?
Alpay Özbek
09:00 - 10:30 PANEL
  Transplantasyonda Enfeksiyonlar ve Yaşanan Sorunlar
Oturum Başkanı: Sercan Ulusoy
  Klinisyen Gözüyle
Bilgin Arda
  Mikrobiyoloji Uzmanı Gözüyle
Ayşın Zeytinoğlu
10:30 - 11:00 KAHVE MOLASI
11:00 - 11:45 EDİTÖRLERLE TARTIŞMA
  Yayın Etiği
Oturum Başkanı: Duygu Fındık
Çağrı Ergin,Özgen Eser
11:45 - 12:30 UYDU SEMPOZYUMU (LABTEK CEPHEID)
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:00 PANEL
  Gıda Mikrobiyolojisi Oturumu 1
Oturum Başkanları: Mehmet Akan, Yeşim Ekinci
Hayvansal Üretimde Antibiyotik Direnci
Mehmet Akan
Antimikrobiyal Direnç Transferinde Hayvansal Gıdaların Rolü
Gürhan Çiftçioğlu
Süt Ürünleri ve Bebek Mamalarında Cronobacter sakazakii
Dilek Heperkan
15:00 - 15:30 KAHVE MOLASI
15:30 - 17:00 KMTD OTURUMU
  Kan Bankasında Tıbbi Mikrobiyolog Olmak
Oturum Başkanları: Ramazan Uluhan, Berrin Esen, Çiğdem Kayacan
Eğitim
Rukiye Berkem
Mevzuat
Yüce Ayhan
Yönetim
Berrin Uzun
17:00 - 18:00 Sözlü Sunum
Oturum Başkanları: Fadile Zeyrek, Ekrem Yaşar
18:00 - 18:45 SEÇİMLİ GENEL KURUL
10. Uluslararası Katılımlı Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi
08:00 - 08:30 Açılış
Gülşen Hasçelik
08:30 - 09:00 KONFERANS
  Hastalıkta ve Sağlıkta Daima Birlikte: Bakteri-Virüs İlişkileri
Oturum Başkanı: Ferda Tunçkanat
09:00 - 10:30 PANEL
  Sendromik Yaklaşımda Moleküler Mikrobiyolojik Tanı
Oturum Başkanları: Güner Söyletir, Meral Gültekin
Enfeksiyonların Yönetiminde Moleküler Mikrobiyolojik Yöntemlerin Yeri
Yaşar Bayındır
Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarının Rolü ve Hızlı Yöntemler
Barış Otlu
Tanıda Yaşanan Sorunlara Çözümler: Viroloji ve immünoloji laboratuvarı elele
Meral Gültekin
10:30 - 11:00
KAHVE MOLASI
11:00 - 12:30 PANEL
  Moleküler Mikrobiyolojide Ufuk Açan Konular
Oturum Başkanları: Tanıl Kocagöz, Alper Ergin
Hızlı Tanıda Biyosensörler ve Biyobelirteçler
Tanıl Kocagöz
Crispr-Cas Sistemi: Bakteriyel İmmüniteden Sentetik Biyolojiye
Alpaslan Alp
Enfeksiyon Hastalıklarının ‘Epigenetik Skarları’: Tekrarlayan Enfeksiyonlardaki Rolü
Doruk Engin
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:15 KONFERANS
  Konferans + ATQ Oturumu
Yurtdışı konuşmacı
Oturum Başkanı: Gülşen Hasçelik
Konuşmacı:
14:15 - 15:30 İNTERAKTİF OTURUM
Oturum Başkanları: Özgen Eser, Rıza Durmaz
  Dünden bugüne moleküler tiplendirme yöntemleri
Rıza Durmaz
Moleküler epidemiyolojide Rep-PCR ve PFGE yöntemleri
İştar Dolapçı
Moleküler epidemiyolojide MLVA ve MLST yöntemleri
Tuba Dal
15:15 - 15:30
KAHVE MOLASI
15:30 - 16:45 PANEL
  Genom Çağında Mikrobiyoloji
Oturum Başkanları: M. Ali Öktem, Z. Ceren Karahan
Mikrobiyal Genomiks ve Metagenomiks
Aycan Aydoğan
Yeni Nesil Dizileme Teknolojileri ve Veri Üretimi
Mert Ahmet Kuşkucu
Yeni Nesil Dizileme Verisinin Biyoinformatik Analizi ve Anlamlandırılması
Özkan Ufuk Nalbantoğlu
16:45 - 17:45 Sözlü Sunumlar ve Kapanış
Oturum Başkanları: Sebahat Aksaray, Ayşe Kalkancı
17:45 - 18:00 10. Uluslararası Katılımlı Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi Kapanış Töreni
18:00 - 18:45 SEÇİMLİ GENEL KURUL
08:00 - 08:30 Sözlü Sunum
Oturum Başkanı: Mustafa Özyurt, Işın Akyar
08:30 - 10:00 TMC ADTS ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU
  Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Standardizasyon Klinikte Başarıyı Etkiler mi?
Oturum Başkanları: Güner Söyletir, Nilay Çöplü
PK/PD Parametreleri
Zeynep Ceren Karahan, İftihar Köksal
Otomatize Sistem Sonuçları
Deniz Gür, Sesin Kocagöz
XDR ve MDR Olgularda Mikrobiyoloji Klinisyen İşbirliği
Zeynep Gülay, Sesin Kocagöz
10:00 - 10:30 Antibiyotik Direncinin Belirlenmesinde MİK mi, Direnç Mekanizması mı?
Oturum Başkanı: Zeynep Gülay
  Onur Karatuna
10:30 - 11:00
KAHVE MOLASI
11:00 - 11:45 PANEL
  Antibiyotik Direnci
Oturum Başkanı: Onur Karatuna
Avrupada Karbapenemaz Direnci
Athanassios Tsakris
Karbapenemaz Direnci
Patrick Murray
11:45 - 12:30 UYDU SEMPOZYUMU (ANATOLIA)
Oturum Başkanı:
  Patojen Tespitinde Multipleks Panel Kitlerin Kullanımı ve Avantajları
Ozan Baran
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 PANEL
  Aşı çalışmaları
Oturum Başkanları: Sesin Kocagöz, Ali Osman Kılıç
  KKKA Aşı Projeleri 1
Aykut Özdarendeli
  KKKA Aşı Projeleri 2
Aykut Özkul
  Adjuvanlar
Ken Ishii
14:30 - 15:00 Sözlü Sunum
Oturum Başkanı: Deniz Gür
15:00 - 15:30
KAHVE MOLASI
15:30 - 18:00 Sözlü Sunum
  Antimikrobiyal Duyarlılık
Oturum Başkanları: Güner Söyletir
Şöhret Aydemir
08:00 - 09:00 TMC MİKOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU
  Olgu Sunumları
Oturum Başkanı: Beyza Ener
Zayre Erturan
09:00 - 10:30 DAS OTURUMU
  Oturum Başkanı: Bülent Gürler
Hastanelerde Temizlik ve Dezenfeksiyon: Neredeyiz Nereye Gidiyoruz?
Duygu Perçin
Hastanelerde Sterilizasyon: Neredeyiz Nereye Gidiyoruz?
M. Ali Özinel
Dare to Change
Wim Renders
10:30 - 11:00
KAHVE MOLASI
11:00 - 12:30 KLİMUD OTURUMU
  Sahada Salgın mı Var?
Oturum Başkanları: Gül Ergör, Selçuk Kılıç
Mikrobiyoloğun Halk Sağlıkçı Rolü
Gül Ergör
Salgında Mikrobiyolojik Analizleri Ben mi Yapmalıyım?
Umut Berberoğlu
Salgından Sonra Ne Yapmalıyım?
Nevgün Sepin Özel
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:15 KLİMUD OTURUMU
  Rehber Eşliğinde Kümülatif Antibiyogram
Oturum Başkanı: Güner Söyletir, Zeynep Gülay
Konuşmacılar: Nisel Yılmaz, Emel Uzunoğlu, Nilay Çöplü
14:15 - 15:00 KONFERANS
  Efsane Geri Döndü (mü?)
ŞARBON
Oturum Başkanları: Gürhan Çiftçioğlu, M. Ali Öktem
Selçuk Kılıç
15:00 - 15:30
KAHVE MOLASI
15:30 - 16:30 TÜSEB OTURUMU
  Maternal ve Perinatal Enfeksiyonlar
Oturum Başkanı: Pınar Zarakolu Köşker
Türkiye'de Mevcut Durum ve Tarama Programları
Esma Sarıkaya
Laboratuvarda Neler Yapılıyor? Yapılmalı?
Gülendam Bozdayı
16:30 - 17:30 Sözlü Sunum
17:30 - 18:30 KLİMUD OTURUMU
  Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi: Birlikte Değerlendiriyoruz, Sorunlar Çözüm Önerileri (TTMYK)
Oturum Başkanları: Melek Demir, Selda Erensoy
International Symposium on Migration, Travel & Infection
08:15 - 08:30 Opening Ceremony
Ülgen Zeki Ok
08:30 - 09:00 Opening Lecture
Chairperson: Ahmet Özbilgin
  Parasitic Diseases in a Changing World: Epidemiology and Diagnostic Problems
Edoardo Pozio - Italy
09:00 - 09:45 Chairmen: Tom van Gool, Metin Korkmaz
  Travelers Diarrhea and Parasites
Tom van Gool-Nederlands
Dientamoeba fragilis and Blastocystis spp: Usual Suspects of Travelers’ Diarrhea or Just Beneficial Eukaryotes?
Özgür Kurt
09:45 - 10:30 Chairmen: Süheyla Sürücüoğlu, Ayşegül Taylan Özkan
  The Epidemiology of infectious Diseases Associated with Migration
Selçuk Kılıç
The Risk of Transmission of Tuberculosis in Vehicles
Süheyla Sürücüoğlu
10:30 - 11:00
KAHVE MOLASI
11:00 - 11:45 Chairmen: Kosta Mumcuoğlu, Semra Özçelik
  Ectoparasitic Infestations in Travelers and İmmigrants: Clinical Symptoms and Arthropod-Borne Diseases
Kosta Mumcuoğlu-Israel
Migration and Emerging Infectious Diseases in Greece
Evi Gouzelou-Greece
11:45 - 12:30 Chairmen: Işın Aykar, Yakut Akyön Yılmaz
  The Impact of Migration on Global Drug Resistance in Tuberculosis
Işın Akyar
Tuberculosis Related to Migration and Medical Tourism in Turkey
Şeref Özkara
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:15 Chairmen: Yusuf Özbel, Michael Ramharter
  Syrians' Influence on Leishmaniasis in Europe and Middle East Countries
Yusuf Özbel
The Effects of Syrian Refugees on Cutaneous Leishmaniasis in Şanlıurfa, Turkey
Fadile Zeyrek
14:15 - 15:00 Chairmen: Miriam J. Alvarez-Martinez, Özgür Kurt
  Malaria in Travelers and Immigrants
Miriam J. Alvarez-Martinez (Spain)
Malaria in Pregnancy and Malaria Drug Development
Michael Ramharter(Austria)
15:00 - 15:30
KAHVE MOLASI
15:30 - 16:45 Chairmen: Cevayir Çoban, Sibel Ergüven
  Immunology of Malaria
Cevayir Çoban-Japan
Malaria Diagnosis with Classical and Highly Advanced, New Methods
Tom van Gool-Nederlands
The Impact of The Migratory Movements in The Antimicrobial Resistance
Yeşim Beşli
16:45 - 18:15 Chairpersons: Metin Korkmaz, Süheyla Sürücüoğlu
Oral Presentations
18:15 - 18:30 International Symposium on Migration, Travel & Infection, Closing Ceremony
10:00 - 11:30 Yarışma Sonuçları
11:00 - 11:30
KAHVE MOLASI
11:30 - 12:30 XXXVIII. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi
Kapanış Töreni
09:00 - 11:00 II. HIV/AIDS ÇALIŞTAYI
Oturum Başkanları: Kenan Midilli, Gülden Çelik, Selçuk Kılıç
11:00 - 11:30
KAHVE MOLASI
11:30 - 12:30 XXXVIII. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi
Kapanış Töreni
08:30 - 11:00 Sözlü Sunum
Oturum Başkanları: Özgen Eser, Melek Demir
11:00 - 11:30
KAHVE MOLASI
11:30 - 12:30 XXXVIII. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi
Kapanış Töreni
Copyright @ 2018 Türk Mikrobiyoloji Kongresi. LookUs & Online Makale